Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Ms Thùy về việc:

Sổ bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Xin hỏi BHXH TP, Đơn vị tôi có người lao động mới vào nhận việc. Tuy nhiên khi nghỉ việc ở công ty cũ không trả sổ BHXH cho người lao động. Bạn đó chỉ có sổ sổ BHXH. Vậy cho hỏi khi bạn đó vào làm việc cho công ty tôi thì đóng tiếp BHXH trên sổ đó được không? Trường hợp bên đơn vị cũ không chịu trả sổ BHXH cho bạn thì sau này giải quyết nhu thế nào? Nhờ BHXH hướng dẫn giải quyết giúp. Xin cảm ơn

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) để xác nhận sổ (Chốt sổ) và tra sổ BHXH cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị. Vì vậy Bạn thông báo cho người lao động biết quy định của Luật BHXH để liên hệ với đơn vị cũ để nhận sổ BHXH và xuất trình với đơn vị Bạn để tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị Bạn.
Trong thời gian chờ làm thủ tục nhận sổ tại đơn vị cũ, người lao động chỉ cần khai báo đúng số sổ BHXH của người lao động đã được cấp để tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị Bạn;
Trường hợp đơn vị cũ cố tình không trả sổ BHXH cho người lao động thì theo quy định của Luật BHXH đây là hành vi vi phạm pháp luật BHXH, người lao động thực hiện quyền Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật của Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 18 và Điều 119 Luật BHXH năm 2014.