Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà GIA NHI về việc:

Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Hỏi:

Xin hỏi thủ tục doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH Lần đầu cho 2 nhân viên: 1 nhân viên mới thamgia bảo hiểm lần đầu 1 nhân viên đã có sổ bhxh Xin Cảm ơn!

Trả lời:

Điều 23 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYTcụ thể như sau:
1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người lao động:

a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Căn cứ thành phần hồ sơ theo quy định nêu trên. Đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH quận, huyện để đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động tại đơn vị./.