Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Phan Thi Nhi về việc:

Chế độ trợ cấp đối với người lao động chết do Tai nạn lao động

Hỏi:

Cho em hỏi liên quan đến chế độ tai nạn lao động cho người lao động . em gái của em trên đường đi làm thì bị tai nạn lao động và tử vong tại chổ. Cho em hỏi như vậy nó sẽ được hưởng những chế độ gì từ BHXH. Em của em đã tham gia BHXH được tròn 1 năm. Không có người phụ thuộc . Mong bảo hiểm xã hội giải đáp giúp em. Em Chân thành cám ơn.

Trả lời:

   I. Điều 53 Luật Việc làm quy định Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động như sau:

"Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

3. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động."

II. Chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Tiền Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 67 Luật BHXH năm 2014;
- Trợ cấp Tuất một lần theo quy định tại Điều 69 Luật BHXH năm 2014 trong trường hợp không có thân nhân hưởng trợ cấp Tuất hàng tháng; Mức trợ cấp Tuất một lần quy định tại Điều 70 Luật BHXH năm 2014.