Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Cam Le về việc:

Tham gia Bảo hiểm y tế

Hỏi:

Cho em hỏi về thẻ BHYT: Một Nhân viên của công ty có mua thẻ BHYT hộ gia đình và thẻ đang có thời hạn tới tháng 9 năm 2018. Vậy thì khi công ty báo tăng lao động này, mức đóng của công ty và NLĐ như thế nào? Tới thời điểm tháng 9.2018, khi thẻ BHYT hết hạn, công ty phải làm thủ tục gì? Em cảm ơn

Trả lời:

Khi người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại công ty, công ty làm thủ tục báo tăng với cơ quan BHXH bao gồm tăng đóng BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động này, đồng thời thẻ BHYT theo hộ gia đình của người lao động sẽ không còn giá trị sử dụng.
Người lao động liên hệ với cơ quan BHXH để làm thủ tục hoàn trả lại khoản tiền đã mua BHYT theo hộ gia đình đối với thời hạn giá trị thẻ còn lại./.