Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Hồ Nhật Anh về việc:

Ý kiến phản hồi của Bạn đọc

Hỏi:

Bản thân tôi có hỏi nội dung bảo hiểm cá nhân vào ngày 10/06 năm 2018 trên trang thông tin của Bảo Hiểm Thành Phố. Nhưng đến nay tôi đã được bảo hiểm cấp thẻ và có hồ sơ bảo hiểm. Kính mong cơ quan thông cảm. Thành thật biết ơn./.

Trả lời:

Nội dung Bạn hỏi đã được Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trả lời cụ thể tại mã số câu hỏi 7440.
Ban Biên tập cảm ơn ý kiến phản hồi của Bạn.