Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Xin hỏi Bhxh trường hợp của tôi như sau. Tôi tham gia bhxh tại 1 công ty từ tháng 10/2014 đến 4/2015. Và từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2016 tham gia tại 1 công ty khác. Tuy nhiên do công ty đầu tiên nợ bảo hiểm chưa chốt được sổ nên khi nghỉ thai sản vào tháng 8/2015 công ty mới làm hồ sơ nghỉ không lương cho tôi. Hiện nay khi có quy định mới tôi tự chốt bhxh tại công ty đầu tiên đến thời điểm công ty nộp tiền là tháng 1/2015. Sau đó tôi có làm hồ sơ thai sản ở công ty mới. Tuy nhiên khi kiểm tra do từ 2015 công ty có nhiều trường hợp không đóng bhxh nên cơ quan bhxh yêu cầu công ty thứ 2 truy thu lại toàn bộ số tiền các trường hợp không đóng bảo hiểm từ 2015 đến ny thì mới giải quyết chế độ cho tôi. Do số tiền quá lớn hơn 200 triệu mà công ty hiện nay không có doanh thu chỉ còn giám đốc không còn nhân viên nào nên công ty không có khả năng chi trả và cam kết không giải quyết chế độ thai sản cho tôi. Do công ty thứ 2 này cũng nợ bảo hiểm nên tôi chỉ chốt sổ được đến tháng 9/2015. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi muốn giải quyết chế độ thai sản thì chỉ còn cách công ty nộp tiền truy thu hết 200Tr kia mới giải quyết thai sản cho tôi là đúng không ạ. Mong sớm nhận được câu trả lời từ cơ quan bhxh, Tran trọng cảm ơn

Trả lời:

 Chế độ thai sản của Bạn phát sinh vào năm 2015, việc giải quyết chế độ thai sản cho Bạn áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2006.

Điều 92 Luật BHXH năm 2006 quy định:

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;

Theo quy định trên thì Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp thai sản cho Bạn từ nguồn kinh phí 2% giử lại tại Công ty và thực hiện thủ tục quyết toán với cơ quan BHXH. Trường hợp NSDLĐ không chi trả trợ cấp thai sản cho Bạn như thông tin Bạn nêu là hành vi vi phạm pháp luật BHXH, Bạn có thể khiếu nại hành vi này đến các cơ quan chức năng hoặc khởi kiện ra Tòa án để giải quyết..