Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Chế độ thai sản về việc:

Thời hạn giải quyết chế độ thai sản

Hỏi:

Cho tôi hỏi ngày 10/5/2018 tôi đã gửi giấy sinh lên công ty Giờ không biết đã được chuyển lên quận chưa

Trả lời:

 Bộ thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định thời hạn giải quyết chế độ thai sản như sau:

 - Trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Bạn căn cứ quy định về thời hạn giải quyết trên để liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để biết việc giải quyết và nhận kết quả.

Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết sẻ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.