Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Trần Thị Xuân Sang về việc:

Thời gian hưởng thai sản

Hỏi:

Tôi có 1 câu hỏi về BHXH cần giải đáp như sau: Hiện tôi đang làm việc cho 1 công ty tại Đà Nẵng. Vùa rồi tôi có nghỉ sinh từ ngày 19/11/2017 đến ngày 19/5/2018 tôi đi làm lại. Tiền thai sản tôi vẫn nhân đủ nhưng khi kiểm tra quá trình đóng BHXH của mình trên mạng thì tôi thấy công ty chốt bảo hiểm cho tôi là từ tháng 12/2017 đến 6/2018 là nghỉ hưởng chế độ thai sản. Tổng thời gian nghỉ sinh của tôi là 7 tháng, thực tế là tôi nghỉ 6 tháng (Có rất nhiều trường hợp trong công ty cũng đều như vậy). Hiện tại tôi vẫn đang làm việc tại công ty bình thường và vẫn chưa hết tháng 6/2018. Vậy cho tôi hỏi
1. Công ty chốt cho tôi 7 tháng nghỉ thai sản như vậy là đúng hay sai?
2. Nếu sai thì phải điều chỉnh như thế nào? Căn cứ vào đâu?
3. Trường hợp công ty ko điều chỉnh thì phải xử lý ra sao?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định: " Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng".
Khoản 2 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định: "Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không  phải đóng bảo hiểm xã hội".
Theo quy định nêu trên thì thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 6 tháng hoặc có thể cao hơn là 7 tháng, 8 tháng nếu sinh đôi, sinh ba hoặc thấp hơn là 4 tháng, 5 tháng nếu lao động nữ đi làm trước thời hạn.
Bạn căn cứ quy định của Luật BHXH để thực hiện, nếu thời gian hưởng thai sản của Bạn không đúng với quy định, Bạn liên hệ với đơn vị Sử dụng lao động để điều chỉnh đúng quy định.