Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Kim lê về việc:

Mức tiền lương làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hỏi:

Cho em hỏi em đóng BHXH từ tháng 1-6 theo lương mới nhưng ngày 19/6 em đã nghỉ việc tại công ty vậy cho em hỏi khi nhận tiền BHTN thì em nhận theo mức lương năm 2017 hay là 2018 ạ?

Trả lời:

 Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

" Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc."