Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Kim lê về việc:

Nơi đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp

Hỏi:

Cho em hỏi công ty em ở Đà Nẵng, em nghỉ việc ở công ty nhưng em muốn về quê để nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN và nhận TCTN ở quê có được không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 17 Luật Việc làm quy định:
"1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp."
Theo quy định nêu trên, Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương (ở quê) nơi Bạn cư trú và nhận Trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi Bạn đăng ký.