Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Quốc Thái về việc:

Thời điểm tính hưởng BHXH một lần

Hỏi:

Tôi được biết thời gian quy định để rút bảo hiểm xã hội một lần là ít nhất một năm. vậy cho hỏi thời gian một năm được tính từ lúc nghỉ việc tại công ty hay là ngày nhận bảo hiểm thất nghiệp tháng cuối cùng? xin cảm ơn.

Trả lời:

 Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Nghgij định 115/2015/NĐ-CP quy định:

"b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;"
Thời điểm "sau một năm nghỉ việc" được tính từ thời điểm người lao động nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng lao động hết hiệu lực mà không tiếp tục gia hạn.