Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Vũ Anh Tú về việc:

Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động

Hỏi:

Cho tôi hỏi: CBNV của Công ty xin tạm hoãn hợp đồng lao động trong thời hạn 01 năm và xin tự nguyện đóng BHXH (Cá nhân nộp tiên cho Công ty, Công ty vẫn đóng BHXH cho cá nhân như bình thường ). Hỏi trường hợp như trên có được không, Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

 Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

"3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản."
Theo quy định nêu trên thì thời gian Bạn tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động (01 năm) Bạn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu Bạn nộp tiền cho Công ty để công ty đóng BHXH cho Bạn như bình thường là không đúng quy định (vi phạm Pháp Luật BHXH) và không được cơ quan BHXH chấp nhận.