Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Minh Chương về việc:

Lỗi chính tả trong nhập liệu

Hỏi:

Lỗi chính tả trên tờ rời sổ BHXH. Sau khi rà soát sổ BHXH và được cấp mới lại, tôi phát hiện có nhiều lỗi chính tả trên các tờ rời sổ BHXH như: tên địa danh không viết in hoa "Đà Nẵng" ghi thành "Đà nẵng", lỗi nhập liệu "Phó phòng" thì lại ghi "Phú phòng"; "Thanh Khê" thì lỗi "Tahnh Khê"...Như vậy tôi có phải làm điều chỉnh cho các tờ rời sổ BHXH hay không? Nếu có thì phải làm các thủ tục gì? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội thành phố chân thành cảm ơn ý kiến phản ảnh của Bạn và nghiêm túc rút kinh nghiệm để chấn chỉnh công tác nghiệp vụ cấp sổ BHXH trong thời gian đến.
Trường hợp Bạn phản ảnh, những sai sót về lổi chính tả không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ BHXH đối với người lao động, nhưng nếu đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) và người lao động yêu cầu thì cơ quan BHXH sẽ  có trách nhiệm xử lý, cấp lại sổ BHXH cho người lao động.
Việc xử lý thực hiện theo quy trình:
Người lao động gửi  sổ BHXH kèm theo Tờ khai TK1-TS đến cơ quan BHXH thông qua đơn vị SDLĐ hoặc hệ thống Bưu điện, Tờ khai TK1-TS ghi rõ nội dung lỗi chính tả, cơ quan BHXH nhận hồ sơ để hoàn chỉnh lại và chuyển trả kết quả cho người lao động theo địa chỉ của người lao động hoặc thông qua đơn vị SDLĐ để chuyển tra cho người lao động.