Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Dương thị minh hạ về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Cho tôi hỏi.tôi đang mang thai đang được 5 tháng.tôi đã làm cty được 3 năm.nay sức khỏe k cho phép, tôi muốn nghĩ sớm thì có được hưởng chế độ thai sản k?cảm ơn!

Trả lời:

Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp của Bạn, nếu đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Do Bạn không nêu cụ thể thời gian đóng BHXH và thời gian dự kiến sinh con nên Ban Biên tập không có căn cứ trả lời bạn cụ thể./.