Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Mai Thị Thanh Hương về việc:

Xác nhận sổ BHXH do nghỉ việc tại đơn vị

Hỏi:

Xin chào anh/ chị . anh/ chị kiểm tra giúp em số sổ bảo hiểm : 0499006120 - Nguyễn Công Minh Sinh ngày 22/5/1973 - địa chỉ thường trú: Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội. Sổ BHXH của Ông Minh có ghi quá trình tham gia BH từ T3/1998 đến T12/ 2008 và kèm theo 3 tờ rời từ T1/ 2009 - T5/2011. - Quá trình tham gia BHXH do Tổng công ty xây dựng đường thủy công trình 5 đóng cho. Từ T6/2011 đến nay ông Minh chưa đóng tiếp BHXH và cũng chưa lấy BHXH 1 lần về . Hiện tại ông Minh muốn đóng tiếp BHXH tại huyện Thanh Oai - TP Hà Nội nhưng BHXH huyện Thanh Oai có trả lời là chưa có tờ chốt tổng nên không thể đóng tiếp BHXH cũng như không thể lấy BHXH 1 lần. Vậy kính đề nghị anh/ chị tra giúp em sổ của ông Minh đã được chốt tổng chưa? Và nếu chưa chốt tổng thì bây giờ ông Minh cần phải làm những thủ tục gì để được đóng tiếp BHXH. Vì hiện tại ông Minh đang ở Hà Nội nên việc đi lại vào BHXH TP Đà Nẵng để giải quyết hồ sơ trực tiếp là rất khó khăn. Kính mong anh/ chị sớm trả lời, tạo điều kiện giúp đỡ để ông Minh sớm được đóng BHXH. Em cảm ơn anh/ chị./.

Trả lời:

Trường hợp ông Nguyễn Công Minh, có mã số BHXH: 0499006120, sinh ngày 22/5/1973, Ông có quá trình tham gia đóng BHXH, từ tháng 03/1998 đến tháng 05/2011, Ông nghỉ việc và được Công ty Công trình 5 báo giảm tháng 7/2011 nhưng chưa cấp tờ rời xác nhận (chốt số) sổ BHXH.
Để cấp tờ rời chốt sổ BHXH cho Ông do trường hợp của Ông chưa được rà soát bàn giao sổ BHXH. Đề nghị Ông gửi sổ BHXH kèm Tờ khai (theo mẫu TK1-TS, trong đó ghi rõ các nội dung và địa chỉ nhận hồ sơ) gửi BHXH thành phố Đà Nẵng để rà soát  kiểm tra cấp tờ rời, chốt sổ BHXH cho Ông và chuyển lại hồ sơ cho Ông (sổ BHXH, tờ rời sổ BHXH) theo địa chỉ đã ghi trên mẫu TK1-TS.