Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Tiep về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Cho em hỏi cách tính thời gian để hưởng chế độ sinh con.
Lao động sinh ngày 16/06/2018 thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng tính từ tháng nào. (Có phải từ tháng 6/2017 -05/2018 hay là tính từ tháng 7/2017-6/2018). Cảm ơn nhiều.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015 ngày 29/12/2015 của Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Như vậy, trường hợp cụ thể của Bạn: Bạn sinh con vào ngày 16/6/2018 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, Trường hợp tháng 6/2018 Bạn không đóng BHXH thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018.

 Trong thời gian của cả hai trường hợp trên, nếu Bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai Bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì Bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.