Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Cảnh Thanh về việc:

Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH

Hỏi:

Kính gửi BHXH TP Đà Nẵng. Đơn vị tôi có gửi hồ sơ giải quyết chế độ cho Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con vào ngày 22/5/2018. Đến ngày 4/6/2018 phòng chế độ BHXH trả kết quả nhưng tính sai chế độ cho NLĐ, Đơn vị kiến nghị nhưng phòng chế độ BHXH yêu cầu đơn vị phải làm lại hồ sơ mặc dù việc làm sai là do cơ quan BHXH- không phải lỗi của đơn vị. Đến ngày 14/6/2018 đơn vị buộc phải làm lại hồ sơ theo yêu cầu từ cơ quan BHXH (mặc dù đơn vị không làm sai) nhưng đến ngày 29/6 vẫn chưa nhận được kết quả điều chính của Cơ quan BHXH (lần 2- số biên nhận 12099/2018/048/TB) mặc dù theo qui định thời gian giải quyết chế độ này là 9 ngày. Đề nghị lãnh đạo BHXH xem xét có ý kiến với các phòng ban chuyên môn cần hỗ trợ cho những Đơn vị sử dụng lao động tuân thủ nghiêm túc các qui định của PL về BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động được giải quyết chính xác và đúng thời gian.

Trả lời:

Theo thông tin Bạn cung cấp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đã kiểm tra cụ thể và trả lời Bạn như sau:
1. Nội dung thông tin Bạn phản ảnh là đúng. Quá trình giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH đối với trường hợp này cán bộ nghiệp vụ của cơ quan BHXH đã có sai sót trong các khâu nghiệp vụ.
2. Hồ sơ đơn vị nộp bổ sung đã được giải quyết và chuyển trả kết quả giải quyết cho đơn vị vào ngày 02/7/2018.
3. BHXH thành phố rất cảm ơn ý kiến phản ảnh của Bạn và nghiêm túc rút kinh nghiệm về những sai sot đã xãy ra, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến đơn vị và người lao động vì những sai sót đã làm phiền hà đối với đơn vị và người lao động.

BHXH
 thành phố rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến phản ảnh, tham gia, góp ý của Bạn trong quá trình phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để cơ quan BHXH ngày càng phục vụ tốt hơn, tạo được niềm tin và hài lòng của đơn vị sử dụng lao động và người lao động.