Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Trà Giang về việc:

Nhận sổ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc.

Hỏi:

Tôi công tác tại Công ty truyền thông THC có tham gia BHXH quận Liên Chiểu từ tháng 12/2017 đến tháng 1/2018, do công ty nợ tiền bảo hiểm nên tôi ko tiếp tục công tác tại đơn vị đó nữa. Giờ tôi muốn chốt 2 tháng tôi tham gia bảo hiểm và tôi có gọi điện hỏi thì chuyên viên trả lời là công ty còn nợ và còn chưa điều chỉnh mức đóng vào Tháng 1 về bảo công ty làm nhưng tôi liên hệ với kế toán mới thì kêu ko làm việc nữa và liên hệ giám đốc thì không được. Giờ tôi muốn chốt 2 tháng đó thì phải làm thế nào mà không phải thông qua công ty ko ạ?

Trả lời:

 Khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định: Người lao động được cấp và quản lý sổ BHXH.

Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 47 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Theo quy định trên thì việc Bạn đã chấm dứt HĐLĐ nhưng người sử dụng lao động không trả sổ BHXH cho Bạn là trái với quy định của pháp luật.

Bạn cần liên hệ với người sử dụng lao động (SDLĐ) để yêu cầu người SDLĐ trả sổ BHXH cho Bạn theo quy định. Trường hợp người SDLĐ không trả sổ BHXH, bạn có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu người SDLĐ giải quyết. Nếu người SDLĐ vẫn không giải quyết thì Bạn gửi đơn đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động quận, huyện hoặc Liên đoàn lao động thành phố để được can thiệp giải quyết.