Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà nguyễn an về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Chế độ thai sản 1.cho tôi hỏi người lao động sau sinh con được 1 tháng có được nộp hồ sơ hưởng thai sản hay không, hay là phải đợi đủ 6 tháng nôp thì bảo hiểm mới giải quyết 2.hồ sơ mà công ty cần nộp cho BHXH để người lao động hưởng thai sản gồm những gì. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tạiĐiều 101, Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP."

Theo đó, Điều 101 Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

 "2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc."

Theo quy định trên, người lao động ngay sau thời điểm sinh con cho đến thời điểm không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc là khoảng thời gian người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động để người lao động làm thủ tục thanh toán chế độ thai sản với cơ quan BHXH.

Trường hợp cụ thể của Bạn: Người lao động đã sinh con được 01 tháng nên đủ điều kiện nộp hồ sơ để giải quyết hưởng chế độ thai sản./.