Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Huỳnh Thị Thơ về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Chế độ thai sản! Kính gửi BHXH Đà Nẵng, Tôi tên là Huỳnh Thị Thơ, BHXH số 4816014886, nhân viên công ty cổ phàn dịch vụ VFL. Tôi vừa sinh con ngày 27/5/2018 và tôi đã gửi hồ sơ của tôi lên công ty ngày 1/6/2018 để hưởng chế độ thai sản. BHXH Đà Nẵng cho tôi hỏi hồ sơ của tôi đã được giải quyết chưa và khi nào thì tôi nhận được kết quả. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo dữ liệu quản lý tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng:
Trường hợp của Bạn, Công ty Cổ phần Dịch vụ VFL đã nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thai sản của Bạn đến Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu vào ngày 16/7/2018, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 27/7/2018.
Bạn căn cứ thông tin trên để liên hệ với đơn vị Công ty cổ phần dịch vụ VFL để nhận kết quả giải quyết.