Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà tran thi phuc về việc:

Sổ Bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Cho em hỏi là em có gọi điên lên công ty lấy sổ bảo hảo hiểm mà công ty nói là đã chuyển về BHXH quận rồi. Vậy cho em hỏi làm sao để biết sổ bảo hiểm của em đang nằm ở BHXH quận ạ.

Trả lời:

Thông tin Bạn hỏi không cụ thể nên BHXH thành phố thiếu căn cứ để trả lời Bạn. 
Việc đơn vị chuyển sổ đến cơ quan BHXH có thể xãy ra trong các trường hợp. Cụ thể:
1. Có thể đơn vị chuyển sổ BHXH của Bạn đến cơ quan BHXH để xác nhận sổ BHXH cho Bạn khi Bạn nghỉ việc tại đơn vị;
2. Có thể đơn vị chuyển sổ BHXH của Bạn đến cơ quan BHXH để thực hiện rà soát dữ liệu, cấp lại sổ BHXH mới cho Bạn theo quy định;
3. Có thể đơn vị chuyển sổ BHXH của Bạn đến cơ quan BHXH để quản lý vì Bạn đã nghỉ việc tại đơn vị nhưng không liên hệ nhận lại sổ BHXH;
4. 
Có thể đơn vị chuyển sổ BHXH của Bạn đến cơ quan BHXH để giải quyết các chế độ BHXH có liên quan
5. ...
Bạn cần cung cấp thông tin cụ thể hơn để BHXH rà soát đối chiếu dữ liệu quản lý để trả lời Bạn đúng và đầy đủ. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi đơn vị Bạn tham gia BHXH để được trả lời cụ thể./.