Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà cát trọng tiến về việc:

Sao hồ sơ, chứng từ hưởng BHXH

Hỏi:

Công ty mình làm thanh toán bảo hiểm xã hội cho mình và đã nộp giấy ra viện gốc cho bên BHXH. Giờ mình muốn mượn lại tờ giấy ra viện để đi công chứng có được không.

Trả lời:

Hồ sơ chứng từ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản của người lao động sau khi giải quyết cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ quản lý, lưu trữ. Vì vậy:
- Nếu đơn vị Bạn thuộc cơ quan BHXH quận, huyện quản lý thì Bạn có thể liên hệ với bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH quận, huyện để đề nghị sao lục hồ sơ và sẽ được giải quyết;
- Nếu đơn vị Bạn thuộc cơ quan BHXH thành phố quản lý thì Bạn có thể liên hệ với Phòng tiếp nhận - Trả kết quả Thủ tục hành chính của cơ quan BHXH thành phố để đề nghị sao lục hồ sơ và sẽ được giải quyết;