Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Huỳnh Thị Ngọc Sương về việc:

Chế độ dưỡng sức

Hỏi:

Chào anh / Chị Em tên Huỳnh Thị Ngọc Sương , mã số sơ 7911302714 đang làm việc tại Công ty TNHH Đức Lâm Cho em hỏi về hồ sơ nghỉ dưỡng sức sau thai sản của em đã nộp cho cơ quan BHXH Thanh Khê đã có kết quả chưa ạ ?

Trả lời:

 Ngày 09/7/2018 Công ty TNHH Đức Lâm gửi hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh cho Bạn đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thanh Khê, do Công ty TNHH Đức Lâm chưa báo tăng sau khi nghỉ chế độ thai sản cho Bạn nên BHXH quận Thanh Khê đã trả lại hồ sơ cho Công ty vào ngày 12/7/2018.
Đến ngày 03/8/2018 Công ty TNHH Đức Lâm gửi lại hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh cho Bạn nhưng do Công ty mới đóng BHXH hết tháng 5/2018 vì vậy BHXH quận Thanh Khê chưa giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho Bạn./.