Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Bùi Tấn Đại về việc:

Cấp tờ rời xác nhận sổ BHXH khi nghỉ việc

Hỏi:

Mình nghĩ việc tại cty CP thép DaNa - Ý từ ngày 2/7/2018. Số sổ bhxh là 4814019384, số CMND 221181562. Vậy bhxh đà nẵng cho mình hỏi sổ bhxh của mình đã được chốt chưa và khi nào mình nhận được sổ

Trả lời:

Bạn nghỉ việc tại Cty CP thép Dana-Ý ngày 02/7/2018, đơn vị đã báo giảm tháng 7/2018, Bạn đã được BHXH quận Liên Chiểu xác nhận sổ BHXH vào ngày 10/8/2018. Bạn liên hệ BHXH quận Liên Chiểu để nhận tờ rời sổ BHXH  xác nhận thời gian tham gia BHXH của Bạn.