Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Anh Hùng về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Cho tôi hỏi: vợ tôi làm việc tại một cty và đóng BH từ năm 2008 đến nay. Và hiện tại vợ tôi đang mang thai 3 tháng, tôi muốn vợ nghỉ luôn ở nhà vì từ nhà đến nơi làm việc xa quá cả 1 tiếng đồng hồ. Vậy cho tôi hỏi nếu nghỉ như vậy thì có được hưởng chế độ thai sản không. Tôi xin chân thành cảm ơn quý BHXH.

Trả lời:

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH quy định điều kiện lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

Khoản 2: Lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Khoản 3: Lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Khoản 4 Điều này quy định:  Lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Nếu Vợ Bạn đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 31 nêu trên thì Vợ Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con..