Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Minh Long về việc:

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Hỏi:

Tôi có người em tham gia BHXH, vì đơn vị nợ tiền BHXH nên chỉ được chốt tới thời điểm đơn vị nộp tiền. Nay em tôi đã nghỉ việc một thời gian dài (trên 1 năm) và có nhu cầu hưởng BHXH 1 lần. Về thời gian bảo lưu thì em tôi đã đủ nhưng vì sổ chỉ được chốt đến thời điểm đơn vị nộp tiền (thiếu đoạn đơn vị còn nợ) nên chưa được giải quyết chế độ BHXH 1 lần!
Vậy cho tôi hỏi em tôi hiện tại có được hưởng BHXH 1 lần hay không? Nếu bây giờ được hưởng BHXH 1 lần đoạn đã chốt thì sau này đơn vị nộp tiền thì đoạn quá trình còn thiếu của em tôi được giải quyết như thế nào, nếu chốt sổ lại thì đoạn này có được hưởng BHXH 1 lần tiếp không? Tôi cảm ơn!

Trả lời:

Thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động và đã được cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH (chốt sổ) khi nghỉ việc, nếu người lao động có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định về  bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động được giải quyết chế độ BHXH một lần.
Đối với thời gian chưa được xác nhận sổ BHXH do đơn vị nợ, nếu sau này đơn vị tiếp tục nộp bổ sung đầy đủ thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung để bảo lưu thời gian này, việc có được tính chi trả bổ sung tiền BHXH một lần hay không hiện chưa có quy định của cơ quan có thẩm quyền. Vấn đề này BHXH thành phố Đà Nẵng đã báo cáo BHXH Việt Nam, khi có quy định của cơ quan có thẩm quyền, BHXH thành phố sẽ thực hiện theo quy định.