Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Minh Hạnh về việc:

Sổ bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Cảm ơn đã trả lời từ BHXH! Tôi đã kê khai rồi và đã nộp cho BHXH Thanh Khê trong năm 2017 Nhưng đến tháng 8/2018 tôi nhận sổ thì không chỉnh sửa cho tôi. Tôi mong cơ quan chức năng xác nhận và có trách nhiệm bổ sung lại cho tôi.

Trả lời:

Vấn đề cụ thể của Bạn đề nghị Bạn liên hệ với người sử dụng lao động (SDLĐ), cung cấp đầy đủ thông tin cho người SDLĐ để người SDLĐ liên hệ và phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thanh Khê để rà soát, đối chiếu dữ liệu quản lý và điều chỉnh lại thông tin đúng cho Bạn.
Nếu quá trình thực hiện không đáp ứng được yêu cầu của Bạn thì đề nghị Bạn làm đơn gửi Giám đốc BHXH thành phố để Giám đốc BHXH thành phố chỉ đạo cụ thể bằng văn bản làm căn cứ thực hiện.