Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Võ Thị Ngọc Lan về việc:

Gộp sổ bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Thủ tục gộp sổ BHXH: Cty em báo tăng tham gia BHXH cho 1 bạn nhân viên, trước đây bạn đã có sổ BHXH. Khi kiểm tra thông tin và mã sổ BHXH, phần mềm chạy ra 1 mã sổ BHXH khác với sổ sổ trước đây bạn đóng, dẫn đến bên Bảo hiểm in 1 sổ mới theo mã sổ BHXH mặc dù em đã tick là đã có sổ. Vậy nhờ các anh chị tư vấn giúp với trường hợp này em nên xử lý thế nào, nếu gộp sổ thì gộp từ sổ nào qua sổ nào thì hợp lý hơn ạ? Thủ tục ra sao? Mong anh chị giải đáp giúp, em cám ơn anh chị!

Trả lời:

 

Tại Khoản 4 Điều 46 Quy trình Thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định: Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in gộp thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp của Bạn có 2 số sổ BHXH có thời thời đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thu hồi cả 02 sổ BHXH và thực hiện hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in gộp thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Do vậy, đề nghị bạn liên hệ BHXH quận huyện nơi đơn vị Bạn đang đóng BHXH để được hướng dẫn gộp sổ theo quy định hiện hành.