Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà BÙI ĐỨC về việc:

Nhận sổ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc.

Hỏi:

Xin chào BHXH. Cho tôi hỏi từ tháng 11/2016 đến 6/2018 tôi làm việc tại Công ty TNHH xây dựng công trình KTV. Nay tôi đã nghĩ việc và xin rút sổ bảo hiểm nhưng công ty trả lời còn nợ bảo hiểm mấy tháng chưa đóng nên chưa rút sổ về được, vậy xin hỏi tôi có thể tự rút sổ của tôi về được không? Xin cảm ơn@

Trả lời:

Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật;

Việc cơ quan BHXH chưa xác nhận sổ cho người lao động đã nghỉ việc do đơn vị còn nợ BHXH là thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật BHXH hiện hành.

Khoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015 ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Theo quy định nêu trên, Bạn có thể đề nghị đơn vị SDLĐ liên hệ với cơ quan BHXH để nộp đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của Bạn để thực hiện xác nhận và trả sổ BHXH cho Bạn.

 

Trường hợp công ty không thực hiện và trả sổ BHXH, bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi đến Giám đốc công ty để giải quyết. Nếu Giám đốc công ty vẫn không giải quyết thì Bạn gửi đơn đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Liên đoàn lao động quận, huyện nơi công ty có trụ sở để được can thiệp giải quyết.

 

 

Ngoài ra, Bạn cũng có thể trực tiếp khởi kiện ra Tòa án quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở để xử lý theo quy định của Pháp luật.