Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà nguoi dân về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Kính gửi BHXH quận Cẩm Lệ.
Em muốn hỏi là vào tháng 2/2018 em nghỉ việc nhưng lúc đó em vừa có thai và không đóng bhxh đến bây giờ thai được 8 tháng thì hiện tại em muốn nộp bhxh từ tháng 2/2018 đến tháng 7/72018 thì em có được hưởng chế độ thai sản không và nếu đóng thì là bao nhiêu tháng. Em xin cảm ơn

Trả lời:

Theo thông tin Bạn cung cấp thì Bạn đã nghỉ việc vào tháng 2/2018.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 thì Bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vì Bạn đã nghỉ việc, do đó Bạn không thể đóng BHXH bắt buộc cho thời gian Bạn đã nghỉ việc từ tháng 02/2018 đến tháng 7/2018 để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.
Bạn có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH, tuy nhiên người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 02 chế độ: Hưu trí và Tử tuất.