Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Anh Hùng về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

BHXH cho tôi hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc tại công ty và có đóng BH. Như vậy, vợ tôi không đi làm nhưng sinh con thì tôi có được nhận chế độ thai sản của vợ không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Trường hợp lao động nữ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như sau:  Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

Như vậy trường hợp cụ thể của Bạn: Vợ Bạn không tham gia BHXH thì khi vợ Bạn sinh con nếu Bạn đủ điều kiện: đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì Bạn được hưởng chế độ trợ cấp thai sản với mức hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con