Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Anh Vũ về việc:

Cấp lại thẻ BHYT

Hỏi:

Thẻ bảo hiểm y tế bị mờ thông tin (thẻ bị hỏng).... muốn xin cấp lại thẻ bảo hiểm mới mất khoảng bao lâu và quy trình làm lại như thế nào.

Trả lời:

Tại Khoản 4 Điều 27, Khoản 2 Điều 30,  Quy trình Thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định:
- Thành phần hồ sơ người tham gia: Kê tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Thời hạn cấp: Trường hợp không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Theo quy định nêu trên để cấp lại thẻ BHYT đề nghị Bạn liên hệ cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHYT để được cấp lại./.