Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Thụy Miên về việc:

Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu và đóng Bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Chào cơ quan BHXH, tôi có một số thắc mắc mong muốn được giải đáp từ cơ quan BHXH. Thứ nhất, công ty của tôi thành lập từ đầu tháng 7/2018 nhưng đến tháng 9/2018 chúng tôi mới khai báo BHXH và làm thủ tục đóng BHXH cho nhân viên trong công ty. Vậy chúng tôi có cần đóng BHXH cho tháng 7 và tháng 8 hay không? Thứ hai, một số nhân viên ở công ty tôi, làm việc ở công ty cũ trong vòng 4 năm, trong đó, công ty cũ chỉ đóng BHXH cho họ trong 2 năm 2 tháng, 1 năm 8 tháng còn lại chưa đóng BHXH. Họ cũng không biết liệu công ty cũ đã chốt sổ BHXH chưa. Vậy, khi họ làm việc tại công ty của tôi, thủ tục tăng mới và nộp BHXH cho họ có gì cần chú ý không? Thứ ba, thủ tục hàng tháng đóng BHXH được thực hiện như thế nào? Mong cơ quan BHXH giải đáp cho tôi những thắc mắc nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

 1. Công ty Bạn thành lập từ tháng 7/2018, tháng 9/2018 Bạn mới khai báo tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong trường hợp này hồ sơ Bạn kê khai ban đầu cần kê khai rõ thời gian bắt đầu tham gia BHXH, những trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 7, hoặc tháng 8 đều phải kê khai vào hồ sơ đăng ký tham gia BHXH (D02-TS);

Thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu thực hiện theo Điều 23 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYTcụ thể như sau:

"1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người lao động:

a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ."

2. Đối với những người lao động đã có thời gian làm việc và đóng BHXH ở các công ty khác, đề nghị người lao động khai báo mã số BHXH (số sổ BHXH) của mình trong Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để Công ty tổng hợp vào Danh sách theo mẫu D02-TS; Đồng thời yêu cầu người lao động liên hệ với công ty cũ để làm thủ tục nhận sổ BHXH khi đã nghỉ việc tại công ty cũ;

3. Về thủ tục đóng hàng tháng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH. Cụ thể:

"1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước."