Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Lê Trương Ngọc Anh về việc:

Nhận tiền Trợ cấp thất nghiệp qua Tài khoản cá nhân

Hỏi:

Bảo hiểm thất nghiệp có thể chi trả qua ATM của ngân hàng khác Đông Á không ạ. Cụ thể ở đây là Sacombank. Em cảm ơn.

Trả lời:

Việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua Tài khoản cá nhân của người hưởng hiện tại đang được Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thực hiện chi trả theo yêu cầu của người hưởng tại bất cứ ngân hàng nào mà người hưởng yêu cầu chứ không bắt buộc phải nhận ở một ngân hàng nào.
Cụ thể trường hợp của Bạn có thể nhận qua Tài khoản cá nhân của Bạn mở tại Ngân hàng Sacombank chứ không bắt buộc phải nhận qua Ngân hàng Đông Á.