Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Dương chiêu my về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Em đã đóng tiền bảo hiểm đàng hoàng mà sao em sanh em bé được 4 tháng rồi mà vẫn chưa có tiền thai sản gì hết trơn.

Trả lời:

 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

Khoản 2: Lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Khoản 3: Lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Khoản 4 Điều này quy định:  Lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Nếu Bạn đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 31 nêu trên thì Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Nếu Bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vẫn còn đang làm việc tại cơ quan thì việc thanh toán chế độ thai sản của Bạn do đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết và chi trả cho Bạn thông qua Tài khoản cá nhân của Bạn nếu đơn vị đăng ký nhận tiền qua tài khoản cá nhân người lao động với cơ quan BHXH hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động nếu đơn vị chưa đăng ký nhận tiền qua tài khoản cá nhân người lao động. Bạn cần liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để biết cụ thể.

Nếu Bạn đã nghỉ việc về sinh sống tại địa phương trước khi sinh con, theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 nêu trên Bạn vẩn được hưởng chế độ thai sản, Bạn có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người thân liên hệ nộp hồ sơ  tại BHXH quận, huyện nơi Bạn cư trú để được giải quyết.