Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn thị kim ngân về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Cho em hỏi là em sinh con ngày 2/9/2018. Đến ngày 20/9/2018 em có hoàn tất hồ sơ gởi lên công ty nơi em đang làm việc là công ty TNHH thực phẩm Đắc Vinh vậy khi nào em được nhận tiền thai sản ạ??

Trả lời:

Luật BHXH năm 2014 quy định thời hạn giải quyết chế độ thai sản như sau:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

Căn cứ quy định trên, thời gian cơ quan BHXH giải quyết và chi trả trợ cấp thai sản cho người lao động là không quá 10 ngày. Đề nghị Bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để được trả lời cụ thể.