Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thái Trung về việc:

Điều kiện xét giảm học phí đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Hỏi:

Điều kiện xét giảm học phí đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Trả lời:

Nội dung Bạn hỏi không thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Ngành Bảo hiểm xã hội, đề ngghi Bạn hỏi vấn đề này đến Ngành Giáo dục Đào tạo là cơ quan có chức năng và thẩm quyền trong lĩnh vực này để được trả lời cụ thể.