Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Minh Long về việc:

Báo giảm chế độ

Hỏi:

Tôi là cán bộ nhân sự của công ty, hiện tại tôi lại gặp 1 vấn đề nan giải trong việc báo giảm ốm hoặc không lương! Theo quy định tại QĐ 595 của BHXH Việt Nam thì người lao động nghỉ ốm đủ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng là được báo giảm ốm (phương án OF), nghỉ làm không hưởng lương đủ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng là được báo giảm không lương (phương án KL), nhưng người lao động của công ty tôi nghỉ ốm có chứng từ chưa tới 14 ngày (12 ngày), những ngày còn lại trong tháng nghỉ không hưởng lương. Như vậy tôi phải báo giảm NLĐ này như thế nào? Báo giảm ốm hay báo giảm không lương? Nếu báo giảm ốm thì chưa đủ điều kiện vì chưa đủ 14 ngày, nếu báo không lương thì không được giải quyết chế độ những ngày ốm (vì không giải quyết ốm trong thời gian nghỉ phép, nghỉ không lương)? Nhưng nếu không báo gì (nộp đủ) thì không đúng vì NLĐ thực tế không đi làm, không hưởng lương. Kính mong quý cơ quan giải đáp để tôi có hướng giải quyết đúng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động! Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:


Khoản 5 Điều 42 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
Trường hợp người lao động tại Công ty bạn nghỉ ốm 12 ngày trong tháng, sau đó nghỉ không hưởng lương (trong tháng không có tiền công, tiền lương) thì bạn báo giảm nghỉ theo phương án (KL) về cơ quan BHXH.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:… “thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định”. Trường hợp này, đề nghị Công ty bạn xác nhận cụ thể và ghi rõ ngày mà người lao động đi làm, ngày nghỉ ốm có chứng từ của cơ sở khám chữa bệnh và ngày nghỉ không lương vào phần ghi chú trên Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70a-HD) và nộp cho cơ quan BHXH để có cơ sở giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động.