Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Ái Diễm về việc:

Tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH

Hỏi:

Vui lòng tra cứu giúp em quá trình đóng bảo hiểm xã hội của em như thông tin dưới đây. Tên: Nguyễn Thị Ái Diễm Sinh: 20/06/1985 CMND: 201679375 Ngày cấp: 14/03/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trả lời:

Do yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân nên cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) không trả lời trực tiếp nội dung Bạn yêu cầu về cung cấp thông tin quá trình đóng BHXH trên hộp thư.

Đề nghị Bạn tự tra cứu Thông tin về quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của bạn theo 2 cách như sau:

Tra cứu trực tuyến: Bạn có thể truy cập Website https://baohiemxahoidientu.vn/bhxh/tra-cuu-ma-so-bao-hiem-xa-hoi-theo-quyet-dinh-595-qd-bhxh.html và thực hiện theo hướng dẫn.

Thông qua đơn vị sử dụng lao động: Căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 21 Luật BHXH năm 2014; Điều 31, Điều 32 Quy trình quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, người sử dụng lao động có trách nhiệm: định kỳ 06 tháng niêm yết công khai thông tin về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; cung cấp thông tin về vệc đóng BHXH, BHYT, BHTN khi  người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; hằng năm, niêm yết công khai tại đơn vị thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động do cơ quan BHXH cấp (theo mẫu C13-TS).