BHXH thành phố Đà Nẵng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018

Cập nhập: 16/10/2018 03:08

Ngày 13/10/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố, các đồng chí Phó Giám đốc BHXH thành phố; Trưởng, phó các phòng thuộc BHXH thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc và Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ của BHXH quận, huyện.
 
 
Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Chánh Văn phòng BHXH thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác 03 tháng còn lại của năm 2018; kết quả đạt được ở một số chỉ tiêu chủ yếu của BHXH thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018 như sau:
- Khai thác mới: 1.147 đơn vị, tăng 335 đơn vị (tăng 41,3%) so với cùng kỳ năm trước; 5.878 lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc, 256 người tham gia BHXH tự nguyện, 32.850 người tham gia BHYT hộ gia đình. Có 7.862 đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, tăng 14,34% so với cùng kỳ năm trước; 954 đơn vị chỉ tham gia BHYT, tăng 20,45% so với cùng kỳ năm trước.
- Tổng số người tham gia các loại hình BHYT là 978.927 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 19.157 người (tăng 2,0%). Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 94,5% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng.  
- Tổng thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 3.578,33 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 349,16 tỷ đồng (tăng 10,81%), đạt 70,58% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tuy nhiên, vẫn còn 1.574 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền 182,09 tỷ đồng.
- Tổng chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 4.404,37 tỷ đồng, trong đó:  chi BHXH từ nguồn NSNN 417,83 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,35%; chi BHXH từ quỹ 2.241,69 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,15%; chi BHTN 169,24 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 55,48%; chi khám chữa bệnh BHYT 1.575,61 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 3,06%. 
- Cấp sổ BHXH mới cho 27.518 lao động, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm trước; cấp 534.210 lượt thẻ BHYT, tăng 138.087 lượt thẻ so với cùng kỳ năm trước. Đã thẩm định, rà soát 235.810 sổ BHXH cho người lao động, chiếm tỷ lệ 99,25% so với tổng số lao động toàn thành phố.
- Giải quyết 1.324 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, 10.121 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 11,51% so với cùng kỳ năm trước; 181.627 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí BHYT 2.113.476 lượt người KCB BHYT, so với cùng kỳ năm trước giảm 4,03%.
- Toàn thành phố có 8.173 đơn vị tham gia giao dịch hồ sơ điện tử, chiếm tỷ lệ 99,56%; Tiếp nhận 202.649 lượt hồ sơ với 1.223.790 hồ sơ, tăng 12,21% so với lượt hồ sơ tiếp nhận cùng kỳ năm trước; giải quyết, trả kết quả 203.935 lượt với 1.166.832 hồ sơ.
- Tiến hành thanh tra 120 đơn vị, kiểm tra 56 đơn vị. BHXH quận, huyện phối hợp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch UBND quận, huyện thành lập, thực hiện kiểm tra tại 101 đơn vị sử dụng lao động. 
 Hội nghị đã đánh giá, phân tích cụ thể những mặt đã làm được và chưa làm được, đề ra hướng giải quyết và khắc phục nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được cấp trên giao.
Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố kết luận: 
Tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đề ra các giải pháp pháp đột phá trong công tác thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN mới có thể hoàn thành tốt Kế hoạch được giao, triển khai thực hiện tốt Công văn số 3433/BHXH-BT ngày 06/9/2018 của BHXH Việt Nam về tăng cường các biện pháp giảm nợ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra cùng với những biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho các đại lý thu gắn với trách nhiệm của từng viên chức trong triển khai, đôn đốc và hướng dẫn; thực hiện nghiêm túc việc in và chuyển phát Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu C12-TS) và Thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động (Mẫu C13-TS); tiếp tục công rà soát, thẩm định để bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động trong thời gian sớm nhất; triển khai việc đồng bộ mã số BHXH cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS) theo Công văn số 3779/BHXH-CNTT ngày 26/9/2018 của BHXH Việt Nam; rà soát, nắm lại tình hình thực hiện việc đăng ký đầu thẻ khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở y tế trên địa bàn; phối hợp với đơn vị và người lao động đẩy mạnh việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản cá nhân; có tác phong chuẩn mực, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo sự hài lòng của mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia, giải quyết, thụ hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.
 
 
                                                          Nguyễn Văn Cường
 
Các tin khác