BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đấu thầu thuốc, vật tư y tế năm 2018

Cập nhập: 22/06/2018 03:20

 
     Ngày 16/6/2018, BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp học bồi dưỡng các kỹ năng, kiến  thức về nghiệp vụ đấu thầu thuốc, vật tư y tế  cho gần 100 người là đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Quản lý thu, Cấp sổ thẻ, Thanh tra - Kiểm tra, Kế hoạch - Tài chính, BHXH quận, huyện, các thành viên tổ tham gia đấu thầu mua thuốc thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng, tất cả viên chức phòng Giám định BHYT, Giám định viên thường trực tại cơ sở khám chữa bệnh được phân cấp tại quận, huyện.
 
 
Dược sỹ Nguyễn Thị Yến, Phó ban Dược- Vật tư y tế báo cáo viên
     
     Lớp học bồi dưỡng do Dược sỹ Nguyễn Thị Yến, Phó ban Dược- Vật tư y tế báo cáo viên trình bày 03 nội dung: các bước cơ bản trong thực hiện đấu thầu mua thuốc; các tình huống trong công tác đấu thầu, các nội dung về nghiệp vụ đấu thầu.
   Thông qua lớp học, giúp cho các học viên nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững các kiến thức nghiệp vụ đấu thầu thuốc để từ đó vận dụng thực hiện trong quá trình tham gia đấu thầu tại cơ sở góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành./.                                                                                     
 Kim Oanh
 
Các tin khác