BHXH thành phố tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhập: 10/07/2018 05:07

 
     Ngày 07/7/2018, BHXH thành phố tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2018. Hội nghị do đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố chủ trì. Tham dự Hội nghị cùng có các đồng chí:  Phó Giám đốc BHXH thành phố, cán bộ chủ chốt, kế toán trưởng, tổ trưởng các tổ chuyên môn thuộc BHXH quận, huyện. 
     Trong 6 tháng đầu năm, tổng số thu BHXH , bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn thành phố đạt 2.257.441 triệu đồng đạt 44.53% kế hoạch giao; chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đảm bảo an toàn với 2.815.663 triệu đồng; số lượt khám chữa bệnh BHYT 1.394.397 lượt người, so với cùng kỳ năm trước giảm 3.94%, chi phí khám chữa bệnh BHYT 1.029.297 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 5.37%; đã tiếp nhận, giải quyết 133.252 lượt với 762.360 hồ sơ, tăng 20,28% so với cùng kỳ năm trước; kết quả đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH thành phố có 245 lượt đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, trong đó có 245/245 lượt đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 100%; thực hiện công tác Thanh tra - Kiểm tra tại 66 đơn vị sử dụng lao động, đạt 36.3% kế hoạch.
     Đánh giá tổng quát, BHXH thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạc 6 tháng đầu năm 2018.
 
 
Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố chủ trì Hội nghị
     Về nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố nhấn mạnh trong thời gian tới tập trung một số công việc trọng tâm: triển khai thu phí học sinh, sinh viên theo năm học 2018 - 2019; tập huấn, đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT năm 2018; phấn đấu thực hiện rà soát dữ liệu trả sổ BHXH 100% cho người lao động; kiểm soát tốt tần suất khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đến công chức, viên chức về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cụ thể theo từng nội dung, hình thức, đối tượng, kinh phí, tổ chức thực hiện... Toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2018./.
Kim Oanh
 
Các tin khác