Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Cập nhập: 20/03/2018 04:13

 
  Ngày 08/02/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 677/QĐ-UBND V/v giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho UBND các quận, huyện. Theo Quyết định này, một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của quận Hải Châu năm 2018 là thực hiện BHYT toàn dân đạt 98%. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 677/QĐ-UBND, ngày 12/3/2018, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu (Ban chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 
     Đồng chí Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo - Chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Lệ - Phó chủ tịch HĐND quận; Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và lãnh đạo các phòng, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND 13 phường trên địa bàn quận.
 
 
 


Toàn cảnh Hội nghị
 
     Hội nghị đã nghe BHXH quận báo cáo kết quả 02 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN nói chung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 nói riêng. 
Trên cơ sở ý kiến đại biểu tham dự, đồng chí Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo kết luận chỉ đạo: 
     1. Bảo hiểm xã hội quận
    a) Tham mưu Ban Chỉ đạo quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới bằng nhiều hình thức như: tờ rơi, đăng trên website, giao ban Tổ dân phố, tập huấn, đối thoại, hướng dẫn…
     b) Phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an quận áp dụng Bộ Luật hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 (đặc biệt là các điều 214, 215, 216 đối với các hành vi gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN). Tổng hợp danh sách, hồ sơ liên quan những đơn vị không chấp hành Quyết định của UBND quận, gửi Công an quận trước 30/3/2018 để tiếp tục xử lý.
     c) Phối hợp với Chi cục Thống kê quận ban hành mẫu khảo sát để nắm chắc các đối tượng liên quan có hộ khẩu thường trú, tạm trú, số lượng sinh viên đóng trên địa bàn quận để có cơ sở tính tỉ lệ bảo hiểm toàn dân đạt 98%. Hoàn thành mẫu trước 30/3/2018. 
     d) Chủ trì, tham mưu Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21.
     e) Tham mưu UBND quận định kỳ hằng quý giao ban Đại lý thu BHYT. 
     f) Công tác kiểm tra các đơn vị: Bảo hiểm xã hội quận tham mưu danh sách các đơn vị nợ phù hợp với điều kiện thực tế khi giao cho Lãnh đạo các phường làm Trưởng đoàn. 
     2. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận
     a) Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND xếp lịch làm việc với Hiệu trưởng các trường chưa đạt 100% HSSV tham gia BHYT.
     b) Triển khai nội dung Thông báo này đến các trường trên địa bàn quận biết và thực hiện. 
     3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận
Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận xây dựng và ban hành quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các nhiệm vụ liên quan. Hoàn thành trước ngày 30/3/2018.
     4. Công an quận
Chủ trì, phối hợp với BHXH quận tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không chấp hành Quyết định của UBND quận.
     5. Chi cục Thuế
Phối hợp BHXH quận tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành, lồng ghép nội dung thu nợ BHXH, BHYT, BHTN khi kiểm tra chống thất thu thuế tại các doanh nghiệp. 
     6. Trung tâm Y tế quận
Chủ động phối hợp với BHXH quận trong việc kiểm soát khám bệnh, chưa bệnh BHYT; không để xảy ra lạm dụng, trục lợi vì nguyên nhân chủ quan; cập nhật dữ liệu kịp thời lên Cổng Thông tin giám định BHYT theo quy định; bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT.
     7. Đề nghị UBMTTQVN quận, các Hội - Đoàn thể quận
Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện BHYT toàn dân của các phường để UBND quận báo cáo kết quả theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 về ban hành danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 
     8. Văn phòng HĐND và UBND quận
Theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của các phòng, ngành liên quan và UBND 13 phường. Báo cáo Lãnh đạo UBND quận đối với các phòng, ngành, UBND phường chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
     9. UBND 13 phường thuộc quận
     a) Ưu tiên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; sử dụng quỹ vì người nghèo của phường, vận động các tổ chức (Hội chữ thập đỏ, tổ chức từ thiện phường…) để hỗ trợ các em tham gia BHYT, lưu ý việc vận động gia đình các em phải có trách nhiệm đăng ký tham gia BHYT cho con mình theo quy định. 
      b) Khảo sát và lập danh sách số người cao tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi trên địa bàn quản lý. Báo cáo danh sách về UBND quận (thông qua BHXH quận) trước 30/4/2018 để trình HĐND quận xem xét, hỗ trợ kinh phí cấp thẻ BHYT.
     c) Kiện toàn đội ngũ nhân viên Đại lý thu BHYT theo hướng không làm kiêm nhiệm, bảo đảm năng lực, trình độ và tối thiểu 02 nhân viên/phường.
      d) Rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT, tổ chức bàn giao thẻ BHYT đã được cấp cho các đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng dứt điểm theo nội dung Công văn số 67/BHXH-TCSTKT ngày 25/01/2018 và số 103/BHXH-TCSTKT ngày 28/02/2018 của BHXH quận đã hướng dẫn (bao gồm đối tượng tổ phó tổ dân phố). 
      e) Lấy số liệu dân số do Chi cục Thông kê cung cấp làm căn cứ xác định tỷ lệ BHYT toàn dân. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện BHYT toàn dân đạt 98% năm 2018 báo cáo UBND quận (thông qua BHXH quận) trước 30/3/2018. 
      f) Phối hợp BHXH quận tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thông tuyến, đăng ký KCB ban đầu lần đầu tại cơ sở y tế tuyến quận, huyện và các Trạm y tế xã, phường theo Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế./. 

Tin và ảnh: Văn Anh, BHXH quận Hải Châu
 
Các tin khác