Đơn vị dẫn đầu về tham gia bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn quận Hải Châu.

Cập nhập: 18/11/2016 10:08

 
 
     Công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trong những năm vừa qua ngày càng được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc BHXH quận Hải Châu cho biết: Nếu như năm học 2013-2014 có 31 trường tham gia với tỷ lệ 90,67%, thì đến năm học 2015-2016 đã có 36 trường tham gia với tỷ lệ 99,65%; năm học 2016-2017, đã có 27/44 trường đạt tỷ lệ 100%. Trong đó,Trường Tiểu học Phù Đổng là đơn vị luôn dẫn đầu và duy trì thường xuyên tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT trong nhiều năm qua.
Để tìm hiểu nguyên nhân và những giải pháp thực hiện đem lại kết quả tích cực đó, Website Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã có cuộc phỏng vấnThầy Nguyễn Tăng Hoa, Hiệu trưởng Nhà trường về vấn đề này:

 
Thầy Nguyễn Tăng Hoa, 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng
 
     Câu hỏi 1: Xin cho biết khái quát về tình hình và kết quả tham gia BHYT HS của Nhà trường trong những năm vừa qua ?
 
     Thầy Nguyễn Tăng Hoa: Trường Tiểu học Phù Đổng hiện có 198 công chức, giáo viên và nhân viên, trong đó, 119 biên chế và 79 nhân viên hợp đồng; 64 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. Tỷ lệ HS tham gia BHYT 5 năm qua đều đạt 100%. 
 
 
Trường Tiểu học Phù Đổng tại 24 Yên Bái - TP Đà Nẵng.
 
     Câu hỏi 2: Nhà trường đã triển khai những giải pháp gì để đạt và duy trì kết quả 100% HS tham gia BHYT?
 
     Thầy Nguyễn Tăng Hoa: Nhà trường luôn chủ động và triển khai nhiều giải pháp một cách đồng bộ nên thường xuyên duy trì tỷ lệ tham gia BHYT của HS đạt 100%, cụ thể: 
     - Về công tác tuyên truyền: 
     + Hằng năm Nhà trường phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và quyền lợi của người tham gia BHYT đến toàn thể công chức, giáo viên, nhân viên, phụ huynh vàHS trong toàn trường thông qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm, họp Phụ huynh HS (03 lần/năm) và tại các buổi lễ chào cờ hằng tuần. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Nhà trường cũng như của HS theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 và các văn bản hướng dẫn, đồng thời,cụ thể hóa Kế hoạch 65 ngày 01/7/2013 của Quận ủy và Kế hoạch 91 ngày 16/9/2013 của UBND quận về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của của Bộ Chính thông qua việc gắn kết quả thực hiện BHYT HS với thi đua, khen thưởng; phân loại, đánh giá đảng viên, viên chức. 
     + Tuyên truyền, thống báo trực tiếp qua Website của Trường và qua hệ thống tin nhắn SMS đến từng phụ huynh HS; dẫn chứng thực tế các trường hợp đã được quỹ BHYT thanh toán, ví dụ trường hợp Em Nguyễn An Nguyên được thanh toán 56,44 triệu đồng trong thời gian điều trị tại bệnh viện 48 ngày…
     - Tham mưu cho UBND phường Hải Châu I tuyên truyền trong các cuộc họp của tổ dân phố.Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường hỗ trợ thực hiện. 
     - Ngoài ra, Nhà trường phân công một nhân viên trực tiếp giải quyết tất cả thủ tục hành chính về BHYT khi có rủi ro xảy ra một cách nhanh chóng, kịp thời; thường xuyên đôn đốc nhân viên phụ trách  BHYT cập nhật tỷ lệ HS tham gia BHYTđểgiáo viên chủ nhiệm nhắc nhở các em HS…
 
 
     Câu hỏi 3: Có ý kiến cho rằng, rất khó để đạt 100% HS tham gia BHYT vì một số trường hợp HS có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ đóng, ngược lại, một số trường hợp gia đình có điều kiện, mua bảo hiểm quốc tế nên không tham gia BHYT HS… Quan điểm của Nhà trường về vấn đề này như thế nào?  
 
     Thầy Nguyễn Tăng Hoa:
      Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trên thực tế, nhiều năm qua Trường Tiểu học Phù Đổng luôn đạt 100% và có thể nói việc triển khai thực hiện BHYT HS ngày càng đi vào nề nếp, không có trường hợp nào không chấp hành chủ trương, chính sách này.
     Những trường hợp HS có hoàn cảnh khó khăn thực sự nhưng không thuộc đối tượng được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ đóng, Nhà trường đã lập dánh sách theo đề xuất của giáo viên chủ nhiệm từng lớp, và thông qua các bậc phu huynh, mạnh thường quân là các doanh nghiệp để hỗ trợ các em được thụ hưởng chính sách BHYT mang đầy tính nhân văn.
     Những trường hợp gia đình có điều kiện, mua bảo hiểm quốc tế cũng phải tham gia BHYT vì Nhà trường xác định rõ trách nhiệm của mình, đồng thời, thường xuyên phổ biến, quán triệt đầy đủ trách nhiệm của HS cũng như gia đình về BHYT nói chung, BHYT HS nói riêng là bắt buộc trong tiến trình thực hiện BHYT toàn dân theo chủ trương chung của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện: Lê Anh Nhân
 
Các tin khác