Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2018

Cập nhập: 13/06/2018 08:03Đồng chí Phạm Quốc Khánh, Chánh Văn phòng BHXH thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 5 năm 2018 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018

     Ngày 09/6/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH quận, huyện. Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố chủ trì Hội nghị. Trong tháng 05/2018, BHXH thành phố Đà Nẵng đạt được những kết quả khả quan: khai thác mới 163 đơn vị, tăng 28 đơn vị (tăng 20,7%) so với tháng trước, 701 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, 21 người tham gia BHXH tự nguyện, 3.894 người tham gia BHYT hộ gia đình; Tổng số người tham gia các loại hình BHYT do cơ quan BXHH quản lý đến cuối tháng 5/2018 là 975.959 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 29.667 người (tăng 3,14%). Tổng số người tham gia BHYT đạt 97,4% kế hoạch giao. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 94,3% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng; tổng số lao động tham gia BHXH chiếm 41,50% lực lượng lao động toàn thành phố; tổng số lao động tham gia BHTN chiếm 38,83% lực lượng lao động toàn thành phố; Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 409.765 triệu đồng; toàn thành phố có 7.501 đơn vị phát sinh hồ sơ giao dịch điện tử, đạt 99,61% trên tổng số đơn vị do cơ quan BHXH quản lý; Đã cấp sổ BHXH mới 3.739 người; Cấp thẻ BHYT 33.076 lượt thẻ BHYT; Công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời và đảm bảo an toàn, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 499.123 triệu đồng; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 250.198 lượt người với sổ tiền 187.408 triệu đồng; thanh tra chuyên ngành tại 01 đơn vị sử dụng lao động, phối hợp thanh tra liên ngành với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tại 06 đơn vị sử dụng lao động, đã kiến nghị thu hồi số nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 924 triệu đồng...
     Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng kết luận: Các phòng nghiệp vụ BHXH thành phố, BHXH quận, huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 06 tháng đầu năm; Thực hiện đồng bộ dữ liệu và cấp thẻ BHYT hoàn thành trước 30/6/2018; Rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động phải đảm bảo đúng tiến độ trước 30/6/2018 và đạt 95%; các phòng nghiệp vụ BHXH thành phố phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, đề ra các giải pháp quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hành tháng qua tài khoản cá nhân; đẩy mạnh tiến độ chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản; Thực hiện triển khai Quyết định số 586/QĐ-BXHH ngày 14/5/2018 của BHXH Việt Nam ban hành Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Phiên bản 1.0; Khẩn trương bổ sung mã số thuế của đơn vị vào phần mềm TST; Tiếp tục tham mưu Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.
     Cũng tại Hội nghị, Giám đốc BHXH thành phố trao quyết định bổ nhiệm lại cho 03 đồng chí kể từ ngày 15/5/2018: Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt, giữ chức vụ Trưởng phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thủ tục hành chính, Đ/c Văn Phú Long, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý thu, Đ/c Nguyễn Hùng Anh, giữ chức vụ Giám đốc BHXH quận Hải Châu./.
 
 
Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố trao quyết định 
và tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí bổ nhiệm lại kể từ ngày 15/5/2018
 
                                                                      Kim Oanh
 
Các tin khác