Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Cập nhập: 09/09/2016 04:28

 
(Ảnh minh họa: Internet)
 
     Trong cuộc sống mỗi người, ốm đau là điều không ai mong muốn nhưng không ai tránh khỏi. Một trong những biện pháp giảm thiểu khó khăn về tài chính hữu hiệu nhất khi bị ốm đau là tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT). Mức phí tham gia BHYT hộ gia đình hiện nay là 653.400 đồng/12 tháng là số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, xét trên nhiều góc độ thì việc tham gia BHYT mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia. Giả sử trong 10 năm, khả năng có một lần ốm đau phải nằm viện là rất dễ xảy ra, chi phí tham gia BHYT cho 1 người trong 10 năm là 6.534.000 đồng (nếu tham gia theo hộ gia đình thì số tiền còn ít hơn). Nếu việc ốm đau xảy ra mà không có thẻ BHYT thì số tiền tiêu tốn để mua thẻ BHYT trong 10 năm có thể chưa đủ cho 1 lần nằm viện.
     Để khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia BHYT hộ gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 quy định mức giảm trừ khá lớn:
    Tham gia BHYT 3 người không giảm trừ thì số tiền phải trả tương đương với tham gia BHYT của 5 người được giảm trừ.
     Tham gia BHYT 4 người không giảm trừ thì bằng số tiền phải trả khi tham gia cả hộ có 7 người (xem bảng dưới).
 
 
     Thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình hiện nay rất đơn giản, người tham gia chỉ phải khai một mẫu DK01 duy nhất, chủ hộ ký và chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình khai. Không cần xuất trình bất kỳ giấy tờ nào khác. Đại lý thu BHYT (Bưu điện hoặc tại Xã, phường) tự đối chiếu với dữ liệu của Hệ thống cấp số định danh và quản lý hộ gia đình tham gia BHYT, nếu khớp đúng thì thực hiện thủ tục cấp thẻ  BHYT cho người tham gia, nếu không khớp đúng thì yêu cầu người tham gia khai bổ sung. Từ đây đến cuối năm 2016, nếu đối chiếu, hoàn chỉnh được cơ sở dữ liệu cấp số định danh và quản lý hộ gia đình tham gia BHYT thì thủ tục đối với người tham gia chắc chắn sẽ còn thuận lợi hơn.
     BHYT là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích an sinh xã hội, đảm bảo sức khoẻ người dân. Tham gia BHYT hộ gia đình để đề phòng rủi ro khi ốm đau, nếu trong năm mà ta không bị bệnh - không sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh cho mình, thì số tiền đóng góp vào quỹ BHYT năm đó sẽ góp phần giúp đỡ người có thẻ BHYT khác chẳng may bị bệnh, đó là sự chia sẻ với cộng đồng - một việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, vì vậy mọi người, mọi nhà hãy nên tích cực tham gia BHYT với những ý nghĩa cao cả đó.
Văn Phú Long - Trưởng phòng Quản lý thu
 
Các tin khác