Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Tin về công tác Tổ chức cán bộ

Cập nhập: 02/08/2017 10:35

                     
                                   
Giám đốc BHXH TP trao QĐ bổ nhiệm và tặng hoa cho đ/c Trần Đình Hải,
Giám đốc BHXH quận Thanh Khê

 
      Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành các Quyết định điều động, đề bạt và bổ nhiệm viên chức quản lý ở một số phòng nghiệp vụ và BHXH  quận, huyện trực thuộc BHXH thành phố có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 như sau:
     1. Điều động ông Trần Đình Hải, Trưởng phòng Khai thác và thu nợ giữ chức vụ Giám đốc BHXH quận Thanh Khê (QĐ số 259/QĐ-BHXH);
     2. Điều động bà Lê Thị Sinh, Phó Trưởng phòng Chế dộ BHXH giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khai thác và thu nợ (QĐ số 285/QĐ-BHXH);
     3. Điều động ông Trương Công Hùng, Phó Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ (QĐ số 266/QĐ-BHXH);
     4. Đề bạt bà Hoàng Thị Đông, Chuyên viên phòng Chế dộ BHXH giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chế dộ BHXH (QĐ số 260/QĐ-BHXH);
     5. Ông Hà Liễu, Phó Giám đốc BHXH huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Hòa Vang (QĐ số 263/QĐ-BHXH);
     6. Đề bạt bà Nguyễn Thị Bích Phụng, Tổ trưởng Tổ Thu- Sổ thẻ và Kiểm tra BHXH huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó  Giám đốc BHXH huyện Hòa Vang (QĐ số 264/QĐ-BHXH).
     Ngoài ra, Giám đốc BHXH Thành phố còn ký các Quyết định cho thôi giữ chức Giám đốc BHXH huyện Hòa Vang đ/v ông Đặng Văn Trường vì lý do sức khỏe (có đơn xin, được BHXH Việt Nam phê duyệt); bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra đối với ông Lê Viết Thắng.
                                                       
  Giám đốc BHXH TP trao QĐ nghỉ hưu, tặng quà và hoa cho đ/c Nguyễn Tấn Dinh.


Giám đốc BHXH TP trao QĐ bổ nhiệm và  tặng hoa cho đ/c Hà Liễu, PGĐ Phụ trách
và đ/c Nguyễn Thị Bích Phụng, Phó Giám đốc BHXH huyện Hòa Vang.

Tin và ảnh: Nguyễn Văn Sáng
 
Các tin khác