Triển khai phổ biến Luật Tiếp cận thông tin

Cập nhập: 30/06/2018 11:05

 
     Ngày 28/6/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Luật Tiếp cận thông tin. Hội nghị do đồng chí Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố chủ trì; tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo BHXH thành phố, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng nghiệp vụ và toàn thể viên chức Văn phòng BHXH thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng trực tiếp triển khai phổ biến Luật.
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
     Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Tự Bình, báo cáo viên trình bày, truyền đạt các nội dung cơ bản về Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
 

Đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo viên tại Hội nghị
     Luật gồm có 5 Chương, 37 Điều, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Trong đó, có những quy định cụ thể:
     - Thông tin được hiểu như thế nào? Những thông tin nào do cơ quan Nhà nước tạo ra; Những nguyên tắc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin; Những hành vi bị nghiêm cấm.
     - Chủ thể quyền tiếp cận thông tin; Chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; Trách nhiệm cung cấp thông tin.
     - Cách thức cung cấp thông tin; Phạm vi thông tin được tiếp cận; Thông tin không được tiếp cận; Thông tin được tiếp cận có  điều kiện; Thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai.
     - Quy trình tiếp cận thông tin theo yêu cầu của công dân; Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin; Giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân …
     Qua Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin đã giúp cho công chức, viên chức người lao động của cơ quan BHXH có nhận thức đầy đủ hơn, nắm vững, hiểu rõ những nội dung của Luật có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực công tác của ngành BHXH, đặc biệt là quyền, trách nhiệm trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
 

Đồng chí Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH TP phát biểu kết luận Hội nghị
      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí  Lê Anh Nhân đã nêu rõ, cụ thể những việc liên quan đến Luật mà đơn vị đã làm được trong thời gian qua cũng như những việc chưa làm được, hạn chế, thiếu sót để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, lao động trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, phụ trách, nghiên cứu, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đảm bảo kịp thời, thống nhất và có hiệu quả trong thời gian đến./.
 
Tin: Văn Cường; Ảnh: Xuân Nam
 
Các tin khác