Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hải Châu liên tục chỉ đạo các phòng, ngành, UBND 13 phường trên địa bàn phối hợp với BHXH quận tổ chức kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT

Cập nhập: 22/06/2017 08:08

     Trong thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hải Châu liên tục chỉ đạo các phòng, ngành, UBND 13 phường trên địa bàn phối hợp với BHXH quận tổ chức kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, được dư luận quan tâm và bày tỏ sự đồng tình, nhằm chấn chỉnh các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Website Bảo hiểm xã hội thành phố đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đoàn Ngọc Sơn – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu về vấn đề này. 
 
 
Đ/c Đoàn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban chỉ đạo 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2017.

     Website Bảo hiểm xã hội thành phố: 
     Xin đồng chí cho biết khái quát về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận? 
     Đồng chí Đoàn Ngọc Sơn:
     Theo phân cấp quản lý, đến 31/5/2017 quận Hải Châu đang phục vụ 2.952 đơn vị, 47.038 người cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, 44.465 lao động tham gia BHTN và 180.867 người tham gia BHYT; tổng thu khoảng 343 tỷ, so với cùng kỳ 2016 tăng 15,88%, đạt 36,9% kế hoạch 2017; tổng chi 387,4 tỷ, đạt 39,4% kế hoạch 2017; thanh toán khám, chữa bệnh BHYT cho 119.959 lượt người, số tiền trên 30 tỷ, so với cùng kỳ 2016 giảm 19,2% về số lượt người nhưng tăng 27,5% về số tiền; thẩm định, giải quyết BHXH 1 lần cho 498 lượt người, số tiền trên 18,1 tỷ, so với cùng kỳ 2016 tăng trên 18% về số lượt người và 25,34% về số tiền; thẩm định, giải quyết hồ sơ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 5.843 lượt người, số tiền trên 23,2 tỷ, so với cùng kỳ 2016 tăng 34,56% số lượt người và 59,4% về số tiền; tỷ lệ đơn vị thực hiện giao dịch điện tử đạt 99,91%...
 
     Website Bảo hiểm xã hội thành phố: 
     Thời gian qua, UBND quận Hải Châu đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là việc xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật, đồng chí có thể nói rõ hơn về điều này ?
     Đồng chí Đoàn Ngọc Sơn: 
     Bên cạnh những kết quả đạt được, có thể nói việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Nhiều đơn vị để nợ đọng kéo dài, không đăng ký tham gia BHXH, BHYT đầy đủ, đúng quy định cho người lao động; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT vẫn diễn ra... Trên cơ sở tham mưu của BHXH quận, Quận ủy, UBND quận, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận đã chủ động triển khai các hoạt động, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, cụ thể:
     Năm 2016, tổ chức xác minh 138 đơn vị, yêu cầu điều chỉnh tiền lương 67 trường hợp, truy đóng 96 lao động; từ chối thanh toán trên 547 triệu đồng, trong đó, có 23 trường hợp thai sản, 544,8 triệu; kiểm tra liên ngành 3 đợt, 141 đơn vị, trong đó, lần đầu tiên triển khai chuyên đề chống lạm dụng, trục lợi 2 chế độ tại 10 đơn vị, truy đóng 100 trường hợp, xuất toán 01 trường hợp thai sản, 22,3 triệu; 15 trường hợp ốm đau, nghỉ dưỡng sức, 50,3 triệu; xử phạt vi phạm hành chính 15 đơn vị, trên 263 triệu (chuyên đề chống lạm dụng, trục lợi 2 chế độ xử phạt 5 đơn vị, 37 triệu); thẩm định, xuất toán khám chữa bệnh BHYT trên 887 triệu... Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện kiểm tra chuyên đề chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT và có số lượng đơn vị, số tiền xử phạt, mức xử phạt cao nhất từ trước đến nay. 
Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2017, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16/01/2017 Triển khai Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên lĩnh vực an sinh xã hội đến năm 2020, Kế hoạch kiểm tra liên ngành số 25/KH-UBND ngày 07/02/2017 và Ban chỉ đạo quận đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 08/02/2017 để phân nhiệm, chỉ đạo các phòng, ngành và 13 UBND phường trên địa bàn thực hiện. Trên cơ sở đó, BHXH quận đã chủ động xác minh 18 đơn vị, yêu cầu truy đóng 06 trường hợp, gần 21 triệu; từ chối thanh toán 12 trường hợp thai sản, trên 275 triệu, 01 trường hợp nghỉ dưỡng sức, trên 2,5 triệu; kiểm tra liên ngành 18 đơn vị chuyên đề chống lạm dụng, trục lợi 2 chế độ, yêu cầu truy đóng 32 trường hợp, trên 101 triệu, thu hồi trên 106 triệu, trong đó, 04 trường hợp thai sản, 103,5 triệu, 01 trường hợp nghỉ dưỡng sức, trên 2,5 triệu; xử phạt vi phạm hành chính 6 đơn vị, 70 triệu.
 
     Ngày 21/4/2017, UBND quận cũng đã ban hành Công văn số 577/UBND-VP kèm theo hồ sơ, chuyển cơ quan Công an tiếp tục xử lý 03 trường hợp vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ngành ảnh Trường Sơn (nợ trên 131 triệu đồng, tương ứng nợ 48 tháng), Công ty cổ phần Phát triển và Chăm sóc Nhà (nợ gần 656,8 triệu đồng, tương ứng nợ 62 tháng) và Công ty TNHH Kiến trúc sinh thái Nhà Việt (nợ 131,5 triệu đồng, ương ứng nợ 74 tháng). Ngày 07/6/2017, UBND quận tiếp tục ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND Về việc kiểm tra liên ngành Đợt 3 tại 65 đơn vị… 
 
     Website Bảo hiểm xã hội thành phố:
     Xin Đ/c cho biết trong thời gian đến, quận Hải Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác BHXH, BHYT tập trung vào những nhiệm vụ gì?
     Đồng chí Đoàn Ngọc Sơn: 
     Năm 2017, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn quận tiếp tục có nhiều nhiệm vụ phát sinh mới theo quy định chung (rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ, chính sách; kiểm tra thông tuyến và giám định khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên Cổng Thông tin giám định;…), đồng thời, cũng có những nhiệm vụ mang tính đặc thù của địa phương (BHYT toàn dân đạt 97,5%; cải cách hành chính theo định hướng thực hiện “thành phố điện tử”, “công dân điện tử” theo Chương trình “Thành phố 4 an”;…). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực an sinh xã hội nói chung, BHXH, BHYT nói riêng, quận Hải Châu sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 
     Một là, Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đa dạng và phong phú hơn; thường xuyên quán triệt quan điểm của Nghị quyết 21-NQ/TW về thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân... Một số hoạt động cụ thể: Tổ chức Cuộc thi viết, tìm hiểu thực hiện BHYT toàn dân năm 2017 nhân dịp ngày BHYT Việt Nam (01/7) từ 19/5 đến 21/6/2017; Tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động tại ít nhất 30 doanh nghiệp;… 
     Hai là, Phát triển đối tượng tham gia, hướng đến mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Theo đó, sẽ trình Hội đồng nhân dân quận cấp thẻ BHYT cho trên 400 cán bộ các tổ chức đoàn thể (Ban công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên) cấp dưới phường từ nguồn Ngân sách, khoảng 270 triệu/năm; thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT (năm học 2016-2017 đạt 99,92%); phấn đấu độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 97,5% theo chỉ tiêu thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” của Quận tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16/01/2017… 
     Ba là, Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp của các phòng, ban, ngành, ví dụ: triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành số 271/KHLN ngày 04/5/2017 giữa BHXH quận với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, gồm 9 nội dung  công việc; ngoài kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch 25/KH-UBND nói trên, sẽ chỉ đạo BHXH quận phối hợp kiểm tra 100 đơn vị do Chi cục Thuế chủ trì;…
     Bốn là, Tiếp tục rà soát, kiểm tra khoảng 70 đơn vị. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các đơn vị có dấu hiệu chiếm dụng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. 
     Năm là, Chủ động kiểm soát thanh toán khám bệnh, chữa bệnh BHYT thông qua kiểm tra thông tuyến, thực hiện liên thông dữ liệu, giám định trực tiếp trên Cổng thông tin giám định BHYT;… 
     Ngoài ra, UBND quận cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2017.
     Xin cám ơn Đồng chí./.
 
Thực hiện: Website BHXH thành phố Đà Nẵng.
 
Các tin khác