Chi tiết văn bản

Số hiệu 1090/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Người ký Huỳnh Đức Thơ
Trích yếu Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Cơ quan ban hành UBND TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Tải về